Vinterläger 26-27 januari 2019

Vi inleder 2019 med ett vinterläger i Visby. Det är shihan Camilla Bolin, 5:e dan, som kommer hit. Under lägret finns det möjlighet till kyu- och mon-gradering.