Terminsavslutning barngruppen

Tisdagen den 11 december är det terminsavslutning för barngruppen.