Vårterminen 2023

Barngruppen för vårterminen är nu full! Vi kan inte ta emot fler anmälningar. Ni är varmt välkomna till hösten.

Om du som är vuxen är intresserad av att börja skickar du ett mail till info@karategotland.se där du anger följande:

För vuxna
Namn och telefonnummer

Vi sparar uppgifterna tills träningen börjar. Dock längst till slutet av vårterminen 2023.