Träningsläger juni 2016

Den 11-12 juni besökte sensei Andreas Tampe (4:e dan) Visby. Sensei är medlem i det svenska katalandslaget och till vardags tränar och instruerar han på Uppsala Kyokushin Karate.

Helgen inleddes traditionsmässigt med barnträning och barngradering. Graderingen gick bra och tre nya mon-grader delades ut.

Vuxenträningen var lite annorlunda i sitt innehåll än vad vi normalt är vana vid. Mycket kretsade kring tekniker med Bo, det vill säga lång trästav. Vi tränade attacker och blockeringar. Till slut vävdes teknikerna samman till en kata. Dessutom fokuserade vi mycket på bunkai, tillämpningar på kihontekniker och kata. Även seniorerna fick möjlighet att gradera. Efter som Orleif gick upp för 2:a kyu avslutades graderingen med 15 ronder shinza no kumite, graderingsfighting. När lägret var slut hade klubben även tre nya kyu-grader. Orleif 2:a kyu, Taif 9:e kyu och Hassebullah 10:e kyu. Vi tackar sensei Tampe för den här helgen och önsakr honom välkommen tillbaka!